Op 17 december 1982 werd EGLI opgericht als patrimoniumvennootschap. Later werd dit nog uitgebreid met andere vennootschappen.

Na de geruisloze fusie van 3 patrimonium vennootschappen (EGLI nv, IM EGLI nv, CDMJ nv) in de holding werd deze laatste gesplitst, bij notariële akte op 31 juli 2021. Hierdoor ontstond op 1 augustus de verkrijgende vennootschap AGO Immo bv die uit de fusie de aan haar toebedeelde vermogensbestanddelen overneemt.
AGO Immo is zodoende de juridische rechtsopvolger van de eerdere patrimonium vennootschappen.

En met een historiek die ondertussen 40 jaar terug gaat.